16 Kasım Pzt | Çevrimiçi Eğitim

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi-Çevrimiçi (İngilizce)

Dünyanın en çok kullanılan süreç iyileştirme tekniklerinden Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi ile iş süreçlerinizi gözden geçirip bir çok operasyonel konuları çözerek operasyonel maliyetlerinizi bir hafta içinde düşürmeye başlayabileceğiniz 40 modüllük çevrimiçi eğitim.
Kayıt Kapalı
Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi-Çevrimiçi (İngilizce)

Saat & Yer

16 Kas 2020 09:00 GMT+3 – 09 Oca 2021 13:00 GMT+3
Çevrimiçi Eğitim

Bu Etkinlik Hakkında

YALIN ALTI SİGMA YEŞİL KUŞAK SERTİFİKA EĞİTİMİ (İNGİLİZCE)

Dünyanın en çok kullanılan süreç iyileştirme tekniklerinden Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi ile iş süreçlerinizi gözden geçirip bir çok operasyonel konuları çözerek operasyonel maliyetlerinizi bir hafta içinde düşürmeye başlayabileceğiniz 40 modüllük çevrimiçi eğitim.

PEKİ YALIN 6 SİGMA NEDİR? 

Yalın: Yalın Yönetim, Yalın Üretim gibi isimleri de olan Yalın metodu aslında verim artırıcı birçok iyileştirme aracını içeren bir sürekli iyileştirme araç kutusudur. İnsanlar çok uzun sürelerden beri işlerini kolaylaştırmak, sadeleştirmek üzere birçok uygulama geliştirmişlerdir. Literatür olarak temelleri 1900’lerin başında Frank Gilbreth ve eşi Lillian Gilbreth ile atılmış olsa da bugün kullanılan bir çok Yalın aracı Japonya’da 1950’li yıllarda uygulanmaya başlanmış ve geliştirilmiştir. Ancak günümüzde de yeni araçlar geliştirilmektedir. Özet olarak Yalın uygulanan bir işletmede şu gibi iyileştirmeler gerçekleştirilebilir;

• Duruşlar azalır

• Arızalar azalır

• Sürekli akış sağlanır

• Alan kullanımı azalır

• Parti boyları küçültülür

• Stoklar optimize edilir

• Beklemeler azalır

• İşletme sermayesi kullanımı azalır

• Tedarik süresi düşer

• Verimlilik artar. 

• Tekil sebepli basit kalite hataları ortadan kaldırılır. 

• İşletme tertemiz, ışıl ışıl ve her zaman emre amade şekilde kalır. 

6 Sigma: Süreçteki değişkenliğin azaltılması ve bundan dolayı kalitesinin artırılması için geliştirilmiş bir sürekli iyileştirme araç kutusudur. Uzun sürelerden beri insanlığın geliştirdiği birçok problem çözme ve istatistiksel analizleri kullanarak işletme sorunlarınıza bilimsel ve veriye dayalı olarak çözer. Özet olarak 6 Sigma uygulanan bir işletmede şunlar olabilir;

• Kalite iyileşir

• Süreç değişkenliği kontrol altına alınır

• Süreç parametrelerinin (xler) çıktıya (Y) etkisi formülize edilir

• Süreç üzerindeki kontrol artar

• Farklı girdilerle nasıl bir çıktı elde edilebileceği tahminlemesi yapılır

• İşletmede daha çok veri ile konuşulmaya başlanır.

• Kararlar veriye dayanılarak verilir. 

• Çoklu sebeplerden kaynaklanan kompleks kalite hataları ortadan kaldırılır

• Süreçler optimum şekilde çalıştırılır

Daha detaylı bilgi için linke tıklayınız. 

Yalın 6 Sigma: Hem Yalın hem de 6 Sigma metotlarının birleştirilmesi düşüncesi 2000’li yılların başında ortaya çıkmıştır. Buradaki amaç hem Yalın hem de 6 Sigma’nın güçlü yanlarını birlikte kullanmaktır. Bu sayede:

 • Projeler seçilirken kurumun stratejileri göz önünde bulundurulur ve bunlara en fazla etki eden konular önceliklendirilerek seçilir.
 • Her bir projenin belirli bir maliyet tasarrufu getirmesi beklenir ve proje boyunca sıkı sıkı takip edilir. 
 • Her projenin atanmış bir lideri ve üst yönetimden bir şampiyonu vardır.
 • Projeler Yalın’ın saha gücünü ve 6 Sigma’nın veri gücünü beraber kullanarak gerçekleştirilir. (Örneğin bir SMED projesinde Regresyon/Deney Tasarımı metotlarının kullanılması, ya da bir kalite iyileştirme projesinde saha analizi yapılarak çıktıya etki eden parametrelerin doğru belirlenmesi)

Bu eğitim Yeşil Kuşak seviyesi problem çözme araçlarının teorik ve pratik olarak aktarılmasını kapsamaktadır. Bu sayede işletmenizde yaşadığınız operasyonel konuların %95’ini çözebiliyor olacaksınız. Düzenlediğimiz diğer Operasyonel Mükemmellik eğitilmlerimizi linkten inceleyebilirsiniz.

BiLiG OpEx, süreç iyileştirme alanındaki 15 yılı aşkın deneyimi ile;

 • Check Up metodu ile işletmedeki kritik süreçlerde karlılığa etki eden konuların tespit edilmesi ve işletme ihtiyaçlarına göre önceliklendirilmesi
 • Seçilen konuların iyileştirilmesi için gerekli danışmanlık veya koçluk/eğitimlerin verilmesi 

gibi konularda üretim, bankacılık, sigorta, enerji, sağlık, turizm, çağrı merkezi, lojistik, gibi alanlarda deneyimli uzmanlar ile danışmanlık hizmetleri veren bir kuruluş olarak bu eğitim için en doğru iş ortağınızdır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bu eğitimle, çalışma alanınızda iş süreçlerinizi gözden geçirip mevcut kayıp alanlarını bulmak, iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarmak ve iyileştirmeye yönelik etkin problem çözme adımlarına paralel bütünsel “Sürekli İyileştirme” kavramının temel yeteneklerini kazanacaksınız. 

Bu program, süreçlerinde sürekli iyileştirme bakış açısı kazanmak ve pratik uygulamaya hemen geçmek isteyenler için gerekli felsefe ve araçları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Knowles'un Öğrenme için 4 Prensibi temel alınarak hazırlanan eğitimdeki bazı başlıklar aşağıda özetlenmiştir;

 • Yalın ve 6 Sigma metotlarını tanımak, farklılık ve birlikte kullanımlarını etkili şekilde anlayacaksınız. 
 • Girdi-Süreç-Çıktı bağıntısını ile süreç girdi ve çıktılarının ilişkisini en doğru şekilde görebileceksiniz.  
 • Detaylı Süreç Şeması gibi araçlarla işletmedeki akışa engel olan durumları görselleştirebileceksiniz.
 • Kritik Girdi Analizi ile çıktıya etki eden girdi parametrelerini net bir şekilde analiz edip görebileceksiniz.  
 • Yalın’ın Temel Araçlarını uygulayıcı seviyede öğrenerek süreçlerinizde hızlı iyileştirmeler yapabileceksiniz. 
 • Temel istatistik ve süreç performasının ölçülmesi ile sürelerinizin anlık değil gerçek durumunu görebileceksiniz. 
 • “Görmeyi Öğrenmek”: Kayıp analizi ile iyileştirmeye açık alanları daha net görebileceksiniz.
 • Temel Problem Çözme Araçlarının kullanımı ile etkin problem çözme yetenekleri kazanacaksınız.

KONU BAŞLIKLARI

 • Neden Operasyonel Mükemmellik
 • Proje Seçim Yöntemi
 • Şampiyonlardan Beklentilerimiz
 • Finansal Analiz
 • Değişimin Yönetimi
 • Müşterinin-İşin-Çalışanın Sesi
 • Problemlerin Sebepleri
 • Veri Toplama
 • FMEA
 • Agile Proje Yönetimi
 • İstatistik 101
 • İstatistiksel Proses Kontrol
 • Süreç Yeterliliği
 • Ölçüm Sistemleri Analizi
 • Örnekleme
 • Akış Analizi
 • Hızlı Süreç İyileştirmeler
 • Veri Analizi Metotları
 • Çoklu Değişken Analizi
 • Hipotez Testlerine Giriş
 • Ortalamaların Karşılaştırılması
 • Varyansların Karşılaştırılması
 • ANOVA
 • Korelasyon
 • Basit Lineer Regresyon
 • Çoklu Lineer Regresyon
 • Ki-Kare
 • İyileştirmeler
 • Kaizen-Blitz
 • Poke-Yoke
 • DOE101
 • Fikir Üretme
 • Çözüm Seçimi
 • Uygulama Planı
 • Pilot Uygulama
 • Sonuçların Validasyonu
 • Kontrol Planları
 • Kontrol Grafikleri
 • 5S
 • TPM101
 • Görsel Yönetim
 • Kısa Aralıklı Toplantılar
 • Kontrol Metotları
 • Proje Kapanışı

KİMLER KATILMALI?

 • İşletmelerde mevcut süreçlerini iyileştirmek isteyen kişiler (üretim, operasyon, satin alma, kalite, ARGE vs)
 • Kendine farklı bir gelir kaynağı modeli oluşturup kuruluşlara süreç iyileştirme hizmeti vermek isteyen kişiler katılabilir. 

EĞİTİMİN AMACI

Çalışma alanınızda iş süreçlerinizi gözden geçirip mevcut kayıp alanları ile iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarmanızı sağlayacak “görmeyi öğrenme” ve bu fırsatların kazanıma çevrilmesine yönelik “etkin problem çözme” yetkinliklerinin kazandırılması bu eğitimin temel amacıdır. 

“Ertesi gün uygulama” odağında, teorik bilgiler bol görsel ve uygulamalı örnekler ile ve iş hayatından gerçek anektodlarla zenginleştirilmiştir. 

SERTİFİKASYON ŞARTLARI

Eğitim faz sonlarında yapılacak değerlendirme sınavlarında 100 üzerinden en az 70 puan alan katılımcılara “Yalın 6 Sigma Sarı Kuşak Eğitimi Katılım Sertifikası” sunulacaktır. 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Eğitim Süresi: 40 modül (her gün 2 modül)

Eğitim Tarihleri: 

1. Faz: 16-17-18-19-20-21 Kasım

2. Faz: 30 Kasım, 1-2- 3- 4- 5 Aralık

3. Faz: 23-24-25-26 Aralık

4. Faz: 6-7-8-9 Ocak 2021

Eğitim Saatleri: 

09:00-10:30 (GMT+3)

11:00-12:30 (GMT+3)

Eğitim Tipi: Çevrimiçi (Gmeet üzerinden yapılacaktır, ödeme teyidinin ardından Gmeet linki epostanıza gönderilecektir)

Eğitim Ücreti: 900 USD

Katılım için HEMEN KATIL tuşuna basınız.

Daha fazla sorularınız için linkten bize ulaşabilirsiniz:

 

Bu Etkinliği Paylaş