OPERASYONEL MÜKEMMELLİK ADIMLARI

Süreç iyileştirme çalışmaları işletmenizin kapasite kullanımını, karlılığını ve cirosunu kısa ve orta vadede artıracak yatırımlardır. Her yatırımda olduğu gibi, Operasyonel Mükemmellik projelerinin çözümleri yatırımlarının da kuruluşlara tatmin edici bir yatırım geri dönüş (ROI) sağlaması beklenir. Bu yaklaşımda iki aşamalı bir yol öneriyoruz:

 

1- CHECK-UP®

 

Yukarıda açıklanan ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, kuruluşların stratejileri ile iş sonuçları arasındaki ilişkiyi kurar ve hedeflemeyi yapar. Süreçlerin kanıtlanmış bilimsel ve teknolojik metotlar kullanılarak analiz edildiği ve bu analizlere dayanılarak OpEx Yol Haritası’nın ortaya çıkarıldığı bir çalışmadır. Check-Up® süresi kuruluşun büyüklüğüne ve süreçlerinin kompleksitesine bağlı olarak  farklılık gösterebilir.

 

Check-Up ®’tan şu çıktıları elde edersiniz:

  • Stratejilerinize ve maliyetlerinize en fazla etki eden Kritik Süreçler ve Kritik KPI’ların belirlenmesi ile iyileştirmede doğru süreç ve alanlara odaklanırsınız. 

  • Bu kritik süreçler bazında iyileştirme fırsatlarınız ortaya çıkarılır.

  • İyileştirme Fırsatları’nızın finansal etkileri (mevcut kayıp ve iyileştirme sonucu kazanç) belirlenir.

  • Stratejik önem, kayıplara katkı, iyileştirme maliyeti ve beklenen fayda gözönünde bulundurularak önceliklendirilmiş İyileştirme Fırsatları Listeniz hazırlanır.

 

2- ROLL-OUT 

 

Check-Up sonrasında projeler seçildikten sonra Roll-Out adı verilen ikinci adım uygulanır. Roll-Out iki farklı şekilde olabilir:

- Proje Liderliği Yaklaşımı: Bu yaklaşımda belirlenen projelerin ilerletilmesinde danışmanlarmız proje lideri olarak görev alır ve kuruluşunuzdan belirlenecek kişiler bu projelere teknik ve uygulama desteği verir.  

- Eğitim ve Koçluk Yaklaşımı: Bu yaklaşımda ise projeler sürekli iyileştirme araçları hakkında detaylı eğitimler alan kuruluşunuz çalışanlarının liderliğinde yürütülür. Danışmanlarımız bu kişilere periyodik ve dönemsel koçluklar sağlar. 

*Örnek bazı vakalar için linki tıklayabilirsiniz.