6 TEMEL DİJİTALİZASYON SEVİYESİ

Dijitalleşme çalışmalarınızdaki ilk adımlardan biri mevcut sürecinizin dijitalleşme seviyesinin belirlenmesidir. Sürecinizdeki her bir adım (örneğin parçayı alma, sıcaklığı ölçme gibi) farklı bir seviyede olabilir. Acatech Industrie 4.0 Maturity Index'e göre oluşturulmuş bu seviyeleri ve örneklerini aşağıda belirttim:  • Ölçülebilirlik: En temel seviyedir. Süreçlerdeki bilginin/aksiyonun sayısal hale getirilmesi.

Örnek: Süreçten sensör, RFID, barkod, imaj prosesleme gibi teknolojilerle bilginin toplanması, RPA, robotik gibi yaklaşımlarla aksiyonların makine ve yazılımlar tarafından yapılabilir hale getirilmesi.

  • Entegrasyon: Süreçlerdeki sayısal hale getirilmiş bilginin diğer süreçlere tek ya da çift taraflı olarak iletilmesi.

Örnek: Wifi, PLC, Wimax, Lora gibi teknolojilerle hammadde kalite kontrol bilgilerinin üretime iletilmesi, üretimi tamamlanmış ürün, bekleyen stok gibi bilgilerin planlamaya iletilmesi.

  • Görselleştirme: Entegre edilmiş bilginin görsel uyarılarla kişilere aktarılması.


Örnek: BI, AR, VR gibi teknolojilerle operatörün mevcutta işleyen ürünle ilgili bilgileri görebilmesi. Hangi hammadde kullanılmış.

  • Şeffaflaştırma: Süreçlerden iletilen bilgiler doğrultusunda girdi çıktı ilişkisinin gösterilmesi.

Örnek: APC, Dijital İkiz BI gibi teknolojilerle makine çıktısındaki kalite probleminin hangi tedarikçiden alınan hammadde kaynaklı olabildiğini anlık olarak görebilme.

  • Öngörme: Süreçlerden iletilen girdi çıktı ilişkisinin formülize edilerek tahmin etme amacıyla kullanılması.

Örnek: Kestirimci Kalite gibi teknolojilerle hammadde içeriğindeki değişikliğin kaliteyi etkilememesi için revize süreç parametrelerinin önerilmesi.

  • Adaptasyon:Süreçlerin formülize edilmiş veriler doğrultusunda öğrenen yapılarıyla insansız olarak çalıştırılabilmesi.

Örnek: Makine Öğrenmesi, gibi teknolojilerle süreçte daha önce mevcut olmayan değişkenlerin öğrenilerek revize süreç parametrelerinin insansız uygulanması.

81 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2014, BiLiG OpEx Consulting.

info@bilig.co.uk